Piyano

  * Asıl adı pianoforte olan piyano telli çalgılar kategorisinde bulunmaktadır. Adını kuvvetli ses anlamına gelen forte ve zayıf ses anlamına gelen piano terimlerinin birleşmesinden almıştır. Zaman içerisinde daha kolay söylenmesi açısından ismi piyano olarak kısaltılmıştır.

  * Piyanonun atası çembalodur. Şekil olarak da benzerlikler gösteren bu çalgıda, ses çıkartmak için tuşların tellerle olan teması, tuşlara monte edilen çıtalar yardımı ile elde edilmekteydi ancak sesin gürlüğünün ve hafifliğinin sağlanması oldukça zordu. 1700’ lü yıllarda çembalo geliştirilerek ilk piyano yapılmıştır. Barok Dönemin en önemli bestecisi ve aynı zamanda klavsen ve çembalo tamircisi olan J. Sebastian BACH’ın da bu ilk piyanoyu denediği bilinmektedir.

  * Piyano genel olarak konsol, kuyruklu ve elektro piyano olarak üç ana gruba ayrılır. Bu sınıflandırmaların içerisinde çeşitli boy ve tuş sayısı bulunmaktadır. Fakat genel olarak piyano, 88 tuşludur. Bu tuşlardan 36’ sı siyah tuş (diyez ve bemol), 52’ si ise ana sesler olan beyaz tuşlardan oluşmaktadır.

  * Müzik Akıllı Çocuklar Yetiştirir; Müzik öğrenimi genel olarak beynin iki lobunu birden çalıştırmaktadır. Müzik öğrenimi, içinde hem sanatı hem de matematiği içermektedir.

  * Geliştirilmiş El-Göz Koordinasyonu; Piyano çalmak sayesinde gelişen el-göz koordinasyonu; yazı yazmada kolay öğrenme, güzel el yazısı yazma yeteneği sağlar.

  * Geliştirilmiş Konsantrasyon; Piyano çalmak sayesinde çabuk odaklanmayı öğrenir. Parça çalmayı takip etmek, konsantrasyon ve odaklanmayı geliştirir. Aynı zamanda okuduğu notayı doğru olarak çalmak ve doğru tempoyu bulmak dikkati artırır.

  * Okul Başarısında Artış; Piyano çalmak çocukların okulda Fen, Matematik ve Mühendislikle ilgili konulardaki başarısını artırır.

  * Karakter Gelişimine Katkı; Piyano çalmayı öğrenen her çocuk konser piyanisti olmayabilir, ancak sanata bakış açısı gelişir ve donanımlı bir vizyona sahip olur.

  * Özgüven; Bütün enstrümanlar gibi piyano çalmak kişinin özgüvenini artırır. Piyano, enstrüman çalmayı öğrenmek için doğru bir başlangıçtır. Küçük ilerlemelerle çocuğun motivasyonu artar, özgüven kazanmış olur.

  * Hafızayı Kuvvetlendirir; Piyano çalan çocukların hafızaları gelişir; kolay unutmazlar. Aileler çocuklarına piyano dersi aldırarak kendilerine en güzel hediyeyi vermiş olurlar.