Ritim&Perküsyon

   Kent Sanat Müzik Kursu; bireylerin zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunarak müziğin dilini öğretmeyi hedefler.Bu bağlamda, gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz ritim-perküsyon eğitim programı, etkinlik tabanlı bir öğretim stratejisine dayalı ve yapısal olarak oluşturmacı yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu yaklaşıma göre öğrenciler uzak yada yakın geçmişte çevresinde gözlediği ve bilgiye dönüştürdüğü veriler veya eğitim kurumunda edindiği bilgilerle bu derste elde edeceği verileri ve edineceği bilgileri birbiri ile ilişkilendirecek, böylelikle yepyeni bazı beceri ve değerlere ulaşacaktır. Ritim dersleri içerisinde öğrenciler çeşitli kültürlere ait ritim kalıpları ve Türk ritimlerinden örneklemeleri seslendirecek aynı zamanda notaları, vuruşları, ritim aletlerine vurma tekniklerini öğrenerek çaldıkları bu enstrümanları bilinçli bir şekilde yaptıklarının farkına varacaklardır. Programda, genel amaçlar ve kazanımların yanı sıra bazı temel beceriler ve değerlerin verilmesi; öğrencilerin kazanımlar yoluyla bu beceri ve değerleri elde etmeleri amaçlanmıştır.

 

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI VE BECERİLERİ;

 

 • Ritmi tanır
 • Ritmi algılar
 • Ritmi dikkatle dinler
 • Ritmi, günlük hayattan örneklerle açıklar
 • Ritim kalıplarını tanır
 • Ritmin süre değerlerini açıklar
 • Toplu hareket etmeyi, başlamayı ve durmayı öğrenir
 • Ritme uygun vücudunu hazırlar
 • Hareketi ritme uygun hale getirir
 • İstenilen süre içerisinde hareketi yapar
 • Yaratıcı düşünme ve iletişim becerilerini geliştirir
 • Bir bütünün parçası olmayı ve mükemmel bir uyum içinde hareket etmeyi öğrenir.